📞Hotline: 0906 797 660 - ✉️khungbansat1@gmail.com -

Tìm theo

Sắp xếp theo:
 • Liên hệ
  Liên hệ
  KHUNG BÀN GIÁM ĐỐC - CHÂN CÔN 1 TẦNG - GĐ-CO-168   CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP TẤN PHÚC với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất chân bàn sắt, chúng tôi đã không ngừng xây dựng hệ thống nhà xưởng tiên tiến với hệ thống máy móc thiết bị hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu sản phẩm...
 • Liên hệ
  Liên hệ
  KHUNG BÀN GIÁM ĐỐC - CHÂN CÔN 2 TẦNG - GĐ-CA2-168   CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP TẤN PHÚC với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất chân bàn sắt, chúng tôi đã không ngừng xây dựng hệ thống nhà xưởng tiên tiến với hệ thống máy móc thiết bị hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu...
 • Liên hệ
  Liên hệ
  KHUNG BÀN GIÁM ĐỐC - CHÂN SẮT 25x50 - GĐ-K2550-168   CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP TẤN PHÚC với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất chân bàn sắt, chúng tôi đã không ngừng xây dựng hệ thống nhà xưởng tiên tiến với hệ thống máy móc thiết bị hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu sản phẩm...
 • Liên hệ
  Liên hệ
  KHUNG BÀN GIÁM ĐỐC - CHÂN VUÔNG 40x40 -  GĐ-K44-168   CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP TẤN PHÚC với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất chân bàn sắt, chúng tôi đã không ngừng xây dựng hệ thống nhà xưởng tiên tiến với hệ thống máy móc thiết bị hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu sản phẩm...
 • Liên hệ
  Liên hệ
  KHUNG BÀN GIÁM ĐỐC - CHÂN TAM GIÁC, CHÂN U - GĐ-TG-168   CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP TẤN PHÚC với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất chân bàn sắt, chúng tôi đã không ngừng xây dựng hệ thống nhà xưởng tiên tiến với hệ thống máy móc thiết bị hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu sản...
 • Liên hệ
  Liên hệ
  KHUNG BÀN GIÁM ĐỐC - CHÂN TAM GIÁC, CÓ KIỀNG (GĐ-TGK-168)   CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP TẤN PHÚC với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất chân bàn sắt, chúng tôi đã không ngừng xây dựng hệ thống nhà xưởng tiên tiến với hệ thống máy móc thiết bị hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu sản phẩm...